OPŠTA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR)UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EC je uredba Europske unije kojom se reguliše zaštita podataka i privatnost lica unutar Europske unije, a donosi i propise vezane za iznošenje podataka u treće zemlje. Glavni su ciljevi Uredbe vratiti građanima nadzor nad njihovim ličnim podacima i pojednostaviti regulatorno okruženje za međunarodne korporacije ujednačavanjem propisa u cijeloj Uniji. Stupanjem Uredbe na snagu prestaje važiti Direktiva 95/46/EC. Uredba je objavljena u Službenom listu Europske unije od 4. maja 2016., stupila je na snagu dvadeseti dan od objave, čime je počeo teći prelazni period od dvije godine, a od 25. maja 2018. sve članice EU dužne su je primjenjivati.

Riječ je o reformi zaštite ličnih podataka u Europskoj uniji, nastale u skladu sa tehnološkim razvojem i novim načinima obrade ličnih podataka. Uredbom su ojačana prava nosioca podataka i obaveze onih koji obrađuju lične podatke. Uvode se nove i pojednostavljuju neke već postojeće definicije, određuju biometrijski i genetski podaci, preciznije opisuju postojeći pojmovi, jačaju prava nosioca podataka, te se smanjuju i pojednostavljuju pojedine administrativne obaveze voditelja zbirke ličnih podataka, a ujedno jačaju nadzorne ovlasti i mogućnost izricanja kazni od strane tijela za zaštitu ličnih podataka. Što se tiče samih građana, njima će se omogućiti lakši pristup njihovim podacima, te će se moći informisati na jasan i razumljiv način o tome kako i u koju svrhu se obrađuju njihovi podaci. Uredbom se uvodi „pravo na zaborav” tj. mogućnost da ispitanik zatraži od preduzeća i organizacija brisanje svojih podataka kada ne bude htio da se njegovi lični podaci obrađuju, uz uslov da ne postoje zakoniti razlozi za njihovo zadržavanje. U slučaju povrede ličnih podataka voditelj obrade je bez nepotrebnog odgađanja dužan obavijestiti nadzorno tijelo o povredi ličnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda ličnih podataka uzrokovati rizik za prava i slobode pojedinaca. Takođe se u određenim okolnostima uvodi i potreba obavještavanja nosioca podataka ukoliko je došlo do povrede njegovih ličnih podataka, a za određene kontrolore se uvodi i obaveza imenovanja službenika za zaštitu podataka.


Cjelokupnu Uredbu možete pogledati na sljedećem linku
OPŠTA UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

Korisna mišljenja i preporuke Radne grupe član 29. možete pronaći na
MIŠLJENJA I PREPORUKE RADNE GRUPE ČLAN 29. (Article 29 Working Party)

Službena informativna Web stranica o GDPR-U
GDPR-INFO-EU

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (GDPR) (.pdf dokument)