Dan zaštite podataka 28. januarU svrhu podizanja svijesti javnosti o pravu na zaštitu ličnih podataka i privatnosti Vijeće Europe je, uz podršku Europske komisije, 2006. godine proglasilo 28. januar europskim Danom zaštite podataka, koji je u svijetu poznat i kao Dan privatnosti. Ovaj dan ujedno se obilježava i godišnjica Konvencije 108 za zaštitu lica u pogledu automatizirane obrade ličnih podataka, koja je otvorena za potpisivanje svim zemljama 28. januara 1981. Konvencija je i nakon više od 35 godina jedini pravno obavezujući međunarodni instrument zaštite ličnih podataka i u fazi je modernizacije. Konvencija je na snazi u 47 zemalja članica Vijeća Europe, a pristupile su joj još i neke zemlje koje nisu članice VE, kao što je Uruguay, Mauritius, Senegal, Morocco, Tunisia i Cabo Verde.

Svjedoci smo velikih promjena koje je prouzrokovala globalizacija i tehnološki napredak, posebno u informatičkom i digitalnom svijetu. Pitanja zaštite privatnosti prisutna su u svakom aspektu života pojedinaca, posebno jer savremeni uslovi života omogućavaju dostupnost velikog broja podataka. U procesu globalizacije informacije ne poznaju granice pa je teško osigurati balans između privatnosti i sigurnosti podržavajući slobodan pristup informacijama i zaštitu ličnih podataka. Smisao obilježavanja Dana zaštite podataka je promocija zaštite ličnih podataka i privatnosti putem realizacije različitih aktivnosti.

Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH osmu godinu zaredom obilježava europski Dan zaštite podataka u Bosni i Hercegovini. Tim povodom, Agencija je u svom sjedištu organizovala 26. januara sastanak rukovodstva Agencije sa članovima Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine BiH, uzimajući u obzir zajedničke nadležnosti u vezi ostvarivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Prema već ustaljenoj praksi, Agencija je u petak 27. januara u 11 sati organizovala Press konferenciju u Parlamentarnoj skupštini BiH. Prisutnim medijima na Press konferenciji obratili su se Direktor Agencije, Zamjenik direktora i Pomoćnica direktora u Sektoru za inspekcijski nadzor, prigovore i Centralni registar, koji su predstavili najznačajnije aspekte rada Agencije u protekloj 2016. godini, upoznali prisutne sa planovima za naredno razdoblje, te odgovarali na pitanja novinara.

U sklopu obilježavanja Dana zaštite podataka i ove godine Agencija je organizovala za zainteresovane građane „Dan otvorenih vrata“ 27. januara od 13 do 16 sati u sjedištu Agencije, Vilsonovo šetalište 10. Građanima je i na ovaj način pružena prilika da se informišu o osnovnim principima privatnosti, kao i različitim pitanjima od interesa vezanim za obradu i zaštitu ličnih podataka.

Agencija je, takođe ovim povodom, organizovala edukativna predavanja o zaštiti ličnih podataka od strane službenika Agencije studentima pet Pravnih fakulteta sa područja oba entiteta BiH i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, koja će zbog studentskih obveza u vezi ispitnih rokova biti održana u kasnijim terminima.