Obilježavanje evropskog Dana zaštite podataka 28. januaraSarajevo, 28.01.2021.

Obilježavanje evropskog Dana zaštite podataka 28. januara

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, prema ustaljenoj praksi već dvanaestu godinu zaredom, obilježava evropski Dan zaštite podataka. Tim povodom održana je Press konferencija u četvrtak 28. januara 2021. u 10:30 sati u zgradi Vanjskotrgovinske komore BiH na kojoj su pozvani mediji upoznati sa najznačajnijim aspektima rada Agencije u protekloj godini i planovima za naredni period.

U svrhu podizanja svijesti javnosti o pravu na zaštitu ličnih podataka i privatnosti, Vijeće Evrope je, uz potporu Evropske komisije, 2006. godine proglasilo 28. januar evropskim Danom zaštite podataka, koji se u svijetu još naziva i Dan privatnosti. Ovaj dan se ujedno obilježava i godišnjica Konvencije 108 za zaštitu lica u pogledu automatske obrade ličnih podataka, koja je otvorena za potpisivanje svim zemljama 28. januara 1981. Vijeće Evrope ove godine proslavlja 40. godišnjicu Konvencije 108, te 15. put obilježava Dan zaštite podataka. Nakon dugog procesa modernizacije, Konvencija 108 je izmijenjena, dopunjena, te modernizirana na način da je usvojen Protokol kojim se izmjenjuje i dopunjuje Konvencija za zaštitu lica u pogledu automatizirane obrade ličnih podataka. Protokol je poznat i pod nazivom Konvencija 108+ te je otvoren za potpisivanje 10.10.2018. Bosna i Hercegovina je potpisnica Konvencije 108+ od 02.07.2020.

Danas je od važnosti kontinuirano unapređivanje oblasti zaštite ličnih podataka, a sveobuhvatna reforma evropskog zakonodavstva o zaštiti podataka učinjena tokom proteklih godina sigurno će pomoći da se pronađu pravi odgovori i učinkovita rješenja na većinu izazova s kojima se suočavaju sve evropske zemlje.


Dragoljub Reljić dan zaštite podataka Dragoljub Reljić dan zaštite podataka Dragoljub Reljić dan zaštite podataka